Välkommen till Rödöns Hembygdsförening Kontakt
(Bankgiro: 513-8912)
Det löpande underhållet av information om Rödöns Hembygdsförening har flyttats till Hembygdsförbundets portal. Adressen är:

www.hembygd.se/rodon

Fin utmärkelse till föreningen

Rödöns hembygdsförening verkar inom Rödöns gamla socken. Rödön är en halvö i Storsjön i Jämtland och belägen ca 1 mil väster om Östersund.

Hembygdsföreningen är en ideelt arbetande förening med ett antal både återkommande och speciella möten och arrangemang. Det kan vara föredrag, fester, bygdespel, historiska vandringar, studiecirklar, kortare kurser, studiebesök etz.

Genom föreningens försorg har böcker tagits fram om Krokom och om Dvärsätt och det pågår ytterligare ett antal dokumentationsarbeten. Det har pågått en torpinventering Ett antal personer intresserar sig för släktforskning. Föreningen har ett omfatande digitaliserat fotoarkiv och har även skannat ett antal dokument. Det är mycket som händer i föreningen.

Har du en idé till något du vill ta upp och jobba vidare med? Tillsammans hittar vi säkert en lämplig form att jobba vidare på.

Kyrkstallarna och prästgårdsdasset har renoverats.

Föreningen samarbetar med föreningarna i Näskott, Aspås och Ås men även med andra föreningar via Heimbygda. Internet och kontakter via mail ökar intresset för hembygdsforskning och det skapar nya möjlig-heter.

Som medlem i föreningen får du kontakter, du kan vara med och påverka vilka aktiviteter som skall tas upp och du får tillgång till informationsmaterial.

Det finns en styrelse och det finns byombud.

Sevärdheter

Professor Carl Zetterström

Hästespännet

Pilgrimsleden

Trefaldighetskällan

Hembygdsföreningens minnesfond

Rödöns hembygdsförening har en egen minnesfond där du kan sätta in ett belopp i samband med en persons begravning. Det är pengar som blir ett välbehövligt tillskott till föreningens verksamhet.

Betala in pengarna på bankgiro 513-8912 och ange ändamålet. Kontakta gärna Lennart Eriksson om utformningen av minnesbrevet Tel. 0640 - 183 09 eller skicka ett mejl till j-o@rododata.se.